Uit Die Woord

Uit Die Woord

Maleagi 3:10

Vrae na aanleiding van die preek

1.Wat beteken vrygewigheid vir jou? 

2. Aan die hand van ons tema van rentmeesterskap, hoe lyk dit as iemand n slegte rentmeester is? 

3.Glo jy regtig dat jy altyd genoeg sal he as jy vir Jesus volg?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *