Personeel:Leraars

Personeel: Leraars

Ds Louis Smith 023 3562439 / 082 8955621 / louis@murraygemeente.co.za

Ds Miga Coetsee 023 356 2413 / 082 3409994 / miga@murraygemeente.co.za

Ds Deon Koegelenberg 023 356 2225 / 084 7043583 / deon@murraygemeente.co.za

Kassier: Anna Marie Joubert kassier@murraygemeente.co.za

Koster/ Skriba: Carin van Huyssteen skriba@murraygemeente.co.za

Kerkkantoor – Tye = Maandag tot Vrydag 08:00 – 13:00

Telefone: 023 356 2359 en 023 356 2957

Faksnommer: 086 2745897