• Bekendmakings

    Uit die Woord

    Johannes 1:14 En die woord het mens geword en by ons kom woon. ons het sy heerlikheid duidelik gesien. n heerlikheid soos die van die enigste Seun van die Vader. vol liefdevolle goedheid en waarheid.