Dankoffers

Om u maandelikse dankoffer per debietorder te gee, kan u die onderstaan vorm aflaai en invul.

Stuur asb. die vorm na skriba@murraygemeente.co.za

2013 Debietorder Murray