Eredienste & Kategese

Eredienste Oggend 9:30

Kleuterkerk 9:30 in kleinsaal

Kategese 10:30/ Engelse gemeente 9:30 in kerksaal