Kerkkantoor

Kantoor ure : Maandag tot Vrydag 08:00 – 13:00

Telefoon : 023 356 2359/ 2957

Faks : 086 274 5897