Omdraaistraat

EREDIENS

Wanneer:

Elke Sondag, 09:45

 

Waar:

Omdraaistraat Kerksaal

 

Almal is welkom
Kom sluit gerus by ons aan! 

ONS DROOM

Om ongelowiges (kerkloos en kerklos),
deel te maak van die kerk,
toe te rus, en uit te stuur
 

Skep die ruimte waarbinne hele plaasgemeenskap in die Vallei die geleentheid gebied word om in ‘n persoonlike verhouding met Jesus Christus te staan.

DOELWITTE

Gemeenskap

Om mense na Jesus te bring en hulle deel te maak van die gemeente

Dissipelskap

Om hulle te begelei op die pad na geestelike volwassenheid

Bedien mekaar

Om hulle toe te rus vir hulle bediening in die gemeente

Evangelisasie

Om hulle toe te rus vir hulle bediening in die wêreld

Aanbid God

Om vir God te verheerlik

BEDIENINGSLEIERS

IMG_20200129_175542

Ds Deon Koegelenberg

Tel: 023 356 2225 Sel: 084 704 3583 deon@murraygemeente.co.za

ONS STORIE

Ontstaan

Omdraaistraat Gemeenskapskerk is die vrug van die werk van Amos op plase vanaf 1997.  Ons het gesien dat mense wat kerkloos is tot bekering kom en nie ‘n tuiste vind by bestaande kerke nie.  Die behoefte was om hierdie jong bekeerlinge toe te rus om ‘n lewe van oorwinning te leef. In groot afhanklikheid van die Here het ons die eerste Sondag in Maart 2003 ons deure in die ou kerksaal in Omdraaistraat oopgemaak as opleidingsentrum vir gelowiges.

Lidmate van die NG Kerk, VGK, en Worcester Christengemeente het by hul gemeentes toestemming gekry om met hierdie opleidingsentrum te help. Die eerste Sondag was ons ongeveer 70 mense en die Here het elke dag mense bygevoeg. Na sowat 7 maande het ons besef dat die gebou ‘n geestelike tuiste geword het en die behoefte het ontstaan dat die opleidingsentrum ‘n kerk sal word.

Groei

Die NG Kerk se Wes-Kaap sinode het in September 2003 die deure vir nuwe gemeente ontwikkeling oopgemaak en so het die Here dit vir ons moontlik gemaak om Omdraaistraat Gemeenskapskerk te word.  Intussen het ons lidmaatgetal gegroei tot 220 familielede met sowat 100 kinders by die kinderkerk. 

Ons is verbind aan die NG Kerk, maar met ons eie unieke karakter en manier waarop ons byeenkomste ingerig word.  Ons droom is om kerkloos en kerklos mense in die Vallei te bereik en vir elkeen wat wil behoort ‘n tuiste te skep.  Ons strewe daarna om ‘n familie van Christus te wees en soek in alles wat ons doen die Here se wil en leiding.  Gebed is dus ‘n waarde wat die basis vorm van alles wat aangepak word. 

Uitbreiding

Om by hierdie droom aan te sluit is ‘n Dagsorgsentrum tot stand gebring naby die Sandhills Informele nedersetting wat tans 100 kinders versorg. ‘

‘n Groep gelowiges bied jaarliks huwelikskampe en innerlike genesing kampe aan

Daar het ook ‘n behoefte ontsaan vir ‘n engelse diens met die invloei van Zimbabwiërs. Daar is ‘n Omdraa-Engels geskep wat nou gehou word in die kerksaal in Kerk straat.

 

container foto creche 015

BEDIENINGS

Tydens Eredienste

Kinders

Ons kinders word verdeel in 2 groepe (6-9jariges en 10-13 jariges) en word tydens erediens bedien.

Jeug

Sondae om 08:30. Die Alpha jeug reeks word gebruik om die jeug toe te rus en uit te stuur.  Die jeug woon die imagine geleenthede jaarliks by.

Smartstart

Smartstart

Die afgelope paar jaar het die 3  informele nedersettings in die Vallei baie gegroei.  In dié woonbuurtes is geen formele strukture waar kinders voorskool gestimuleer word nie.  Ons het die behoefte raakgesien en besef dat dit ‘n manier is om die gemeenskap te evangeliseer.  In 2016 het ons ingeskakel by die vroeë kindontwikkeling program(Smartsstart) van Diakonia.  Sedertdien het die program (bedien kinders 3-4jaar) gegroei van 3 groepies tot 20.

Klasse

Voor- en nageboorte klasse

Voor en nageboorte klasse word aangebied vir swanger mammas van Julie 2019.  Ons sien reeds vrug op hierdie bediening. Klasse bestaan uit 10 sessies elk.  

Aplha

Evangelisasie, toerusting van leiers en samewerking oor kerkgrense:  Die Alpha kursus word jaarliks aangebied met groot vrug.

Voorgeboorte klasse
Concept or conceptual religious christian cross standing on rock in the sea or ocean over beautiful sunset sky. A background for faith, religion belief, Jesus Christ, spiritual church 3D illustration

Ander

Gebed

Saterdae om 4nm en elke laaste Sondag van die maand om 4 nm

Kampe

Innerlike Genesing kampe word 2 keer jaarliks by die plaaslike kamp terrein gehou

FOTOS