VORMS

Nuwe lidmate

Hierdie vorm kan deur nuwe lidmate ingevul word

Doopvorm

Vir ouers wat graag hulle kind wil laat doop

Debiet order

Vorm om 'n maandelikse debiet order aan die kerk op te stel

ANDER DOKUMENTE

Kontakpersone

Gemeente kontaklys

Finansies

Kerk finansiële beplanning

Geloofsoffers

Statistiek

KRANSKLOOF VORMS

Kranskloof

Aansoek vir kampterrein

Kranskloof

Kaart na kampterrein

Kranskloof

Reëls van kampterrein